GRØNDALSVÆNGETS SKOLE

Omfattende udvidelse af Grøndalsvængets Skole.
MD Anlæg Sjælland ApS udfører landskabs-
entreprisen. Gennemgribende omlægning af
ca. 10.000 m² udearealer. Bl.a. med fodboldbane,
beach volley bane, parkouranlæg,
beplantning med videre.

SUNDPARK - INSTITUTION

Tilbygning til Sundpark Børnehave & Vuggestue.
MD Anlæg Sjælland ApS har jord, kloak, beton og
landskabsentreprisen. Daginstitutionen er i brug
under projektets udførelse. Arbejdet er indledt
med et kvalitetsløftet af legepladsen, så denne
kan benyttes imens byggeriet færdiggøres.

KASTELSGÅRDEN

Nye faciliteter til daginstitutionen Kastelsgården.
MD Anlæg Sjælland ApS udførte jord-, kloak-, beton-
og landskabsentreprisen Etablering af nye udenoms-
arealer. Opsætning af legeredskaber - balancebånd,
tipier, Spinner Bowls, klatreredskaber,
vippe og solsejl.

HØJMARKSVEJ

Udbygning af Daginstitutionen på Højmarksvej.
MD Anlæg Sjælland ApS udførte jord-, kloak-, beton-,
murer- og landskabsentreprisen. Etablering af anlæg
til håndtering af regnvand. Opførelse af ny legeplads
til vuggestuebørnene. Opbygning af 200 m² grønt
sedumtag på tilbygningen.

NØRREBRO PARK SKOLE

Helhedsrenovering af Nørrebro Park Skole.
MD Anlæg Sjælland ApS foretog klimatilpasning
med nyt omfangsdræn og nyt kloaksystem.
Ombygning af skolegården til glæde for eleverne.

HJORTEKÆRBAKKEN

Opførelse af privat liebhavervilla for Elindco
Byggefirma A/S. Udgravning til kælder. Etablering
af in situ-støbte vægge. Opmuring af udvendige
kældervægge i lega. Opstøbning af kældertrappe
og selvbærende dæk samt kloakarbejde.

IRMA GREVE - SLAGTER

Opbygning af slagterafdeling i Irmas butik i Greve.
MD Anlæg Sjælland ApS foretog nedrivningen af
eksisterende skillevægge. Udførte beton- og kloak-
arbejdet. Etablering og tilslutning af fedtudskillere
til det eksisterende spildevandssystem.

STORE MAGLEBY SKOLE

Udbygningen af St. Magleby Skole. MD Anlæg
Sjælland ApS udførte landskabsentreprisen.
Etablering af ny skolegård med atriumgård og
cykelparkering. Opførelse af nye kanter med
kantafgrænsning i betonelementer.
Etablering af trapper i beton, granit og stål.

GRØNDALSVÆNGETS SKOLE

Omfattende udvidelse af Grøndalsvængets Skole.
MD Anlæg Sjælland ApS udfører landskabsentreprisen.
Gennemgribende omlægning af ca. 10.000 m² udearealer.
Bl.a. med fodboldbane, beach volley bane, parkouranlæg,
beplantning med videre.

SUNDPARK - INSTITUTION

Tilbygning til Sundpark Børnehave & Vuggestue.
MD Anlæg Sjælland ApS har jord, kloak, beton og landskabs-
entreprisen. Daginstitutionen er i brug under projektets
udførelse. Arbejdet er indledt med et kvalitetsløftet af lege-
pladsen, så denne kan benyttes imens byggeriet færdiggøres.

KASTELSGÅRDEN

Nye faciliteter til daginstitutionen Kastelsgården.
MD Anlæg Sjælland ApS udførte jord-, kloak-, beton- og
landskabsentreprisen Etablering af nye udenomsarealer.
Opsætning af legeredskaber - balancebånd, tipier,
Spinner Bowls, klatreredskaber, vippe og solsejl.

HØJMARKSVEJ

Udbygning af Daginstitutionen på Højmarksvej.
MD Anlæg Sjælland ApS udførte jord-, kloak-, beton-, murer-
og landskabsentreprisen. Etablering af anlæg til håndtering
af regnvand. Opførelse af ny legeplads til vuggestuebørnene.
Opbygning af 200 m² grønt sedumtag på tilbygningen.

NØRREBRO PARK SKOLE

Helhedsrenovering af Nørrebro Park Skole.
MD Anlæg Sjælland ApS foretog klimatilpasning
med nyt omfangsdræn og nyt kloaksystem.
Ombygning af skolegården til glæde for eleverne.

HJORTEKÆRBAKKEN

Opførelse af privat liebhavervilla for Elindco
Byggefirma A/S. Udgravning til kælder. Etablering
af in situ-støbte vægge. Opmuring af udvendige
kældervægge i lega. Opstøbning af kældertrappe
og selvbærende dæk samt kloakarbejde.

IRMA GREVE - SLAGTER

Opbygning af slagterafdeling i Irmas butik i Greve.
MD Anlæg Sjælland ApS foretog nedrivningen af
eksisterende skillevægge. Udførte beton- og kloak-
arbejdet. Etablering og tilslutning af fedtudskillere
til det eksisterende spildevandssystem.

STORE MAGLEBY SKOLE

Udbygningen af St. Magleby Skole. MD Anlæg Sjælland ApS
udførte landskabsentreprisen. Etablering af ny skolegård
med atriumgård og cykelparkering. Opførelse af nye kanter
med kantafgrænsning i betonelementer. Etablering af
trapper i beton, granit og stål.

ANLÆGSVIRKSOMHED MED FLERE FAGGRUPPER

MD Anlæg Sjælland ApS er en anlægsvirksomhed, der udfører entreprenørarbejde, aut. kloakarbejde, diamantteknik samt landskabsarbejde. Vi arbejder altid med udgangspunkt i høj faglighed, stabilitet og ansvar. Vi vægter endvidere en konstruktiv dialog samt arbejdsmiljø højt, og dette gør MD Anlæg Sjælland ApS til en stærk samarbejdspartner.

NYHEDER

Gazelle til MD Anlæg Sjælland ApS

Det er fantastisk når hårdt arbejde og en målrettet indsats bliver belønnet.
Vi arbejder hele tiden på at udvikle os, og har oplevet en kontinuerlig vækst, siden vi startede virksomheden.
Derfor er vi stolte af, at MD Anlæg Sjælland ApS er Børsen Gazelle 2018.

Læs nyheden her: Gazelle til MD Anlæg Sjælland

Se alle nyheder >>

Faglighed

Vores udgangspunkt er altid faglig stolthed. Vores faglærte medarbejdere sikrer kunden en professionel gennemførelse af hele projektet.

Garanti

Vi er både medlem af Danske Kloakmestre og certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol, hvilket betyder garanti og sikkerhed for vores kunder.

Ansvar

For os er det en selvfølge at tage ansvar for arbejdssikkerhed, medarbejdertilfredshed og overholdelse af aftaler samt levere det aftalte arbejde til den aftalte tid.

Dialog

Personlig kontakt og dialog er blandt vores vigtigste redskaber. Dette er med til at sikre korrekt udført arbejde og tilfredse kunder.

Stabilitet

Vi er en samarbejdspartner, der sikrer stabilitet, flow og fremgang i projektet. Vi overholder de fastlagte deadlines gennem en effektiv projektstyring og ansvarsfulde medarbejdere.

Arbejdsmiljø

Udover at overholde arbejdsmiljøloven og relevante bestemmelser, prioriterer vi altid de trygge rammer og medarbejderens trivsel.

SENESTE NYHEDER

Share This