Højmarksvej

Fra børnehave til integreret institution.

For Gladsaxe Kommune via hovedentreprenør ASON A/S har vi netop afsluttet jord-, kloak-, beton-, murer- og landskabsentreprisen i forbindelse med udbygningen af daginstitutionen på Højmarksvej.

Børnehuset Højmarksvej har tidligere udelukkende været en børnehave, men efter ombygningen er det blevet en integreret institution med plads til to vuggestuegrupper.

Vi foretog opgravningen med håndtering af den eksisterende jord og udgravninger til sandpude samt etablering af funderingen i 2-3 meters dybde. Herefter støbte vores bygningsstruktørere fundamentet, hvorefter anlægsstruktørene opbyggede det nye kloaksystem.
Vores anlægsgartnere udførte i samarbejde anlægsstruktørene etablering af LER-anlæg samt regnvandsbede og permeable belægninger til håndtering af regnvand på egen grund.

Derudover har vi anlagt et 200 m² grønt sedumtag på tilbygningen, og har omformet 1900m² udenomsarealer til en ny og spændende legeplads for institutionens børn.

Børneinstitutionen Højmarksvej er vores andet projekt i forbindelse med udvidelse af en daginstitution for Gladsaxe Kommune og ASON A/S. Vi har være glade for samarbejdet, og håber at børn og medarbejdere får glæde af resultatet.

Bygherre: Gladsaxe Kommune
Arkitekt: Gladsaxe Kommune, Ejendomscentret

Se hele projektet her: HØJMARKSVEJ

Share This