Børnehuset Sommerfuglen og Larven

Børnehuset Sommerfuglen & Larven har fået mere plads.

MD Anlæg Sjælland ApS sikrede et godt fundament, da de to børnehuse Sommerfuglen & Larven skulle lægges sammen til et.

For ASON A/S gennemførte vi fagentreprisen på jord-, kloak- og betonarbejdet da to eksisterende børnehuse skulle sammenlægges, udbygges og ombygges til et sammenhængende børnehus – Børnehuset Sommerfuglen & Larven.

Sommerfuglen & Larven er beliggende som en del af Søndergaard Park. Den oprindelige bebyggelse er opført i 1949/50, og er af flere omgange præmieret for at være et vellykket eksempel på 50érnes almennyttige byggeri. Den nye bebyggelse er placeret harmonisk i forhold til eksisterende byggeri, og har gjort det muligt at sammenlægge to børnehuse med henholdsvis 5 og 3 grupper til ét sammenhængende børnehus med 8 børnegrupper.

I forbindelse med tilbygningen udførte vores anlægsstruktørere opgravningen med håndtering af den eksisterende jord og udgravningen til fundering i 2-3 meters dybde. Herefter støbte bygningsstruktørene fundamentet, hvorefter anlægsstruktørene lavede sandpude og opbyggede det nye kloaksystem. Vi afsluttede betonarbejdet, så mureren kunne påbegynde opmuringen af bygningen.

Børnehuset Sommerfuglen & Larven er vores andet færdiggjorte projekt for samme bygherre og hovedentreprenør inden for kort tid. Daginstitutionen Højmarksvej har vi også lige afsluttet.

Vi har været utrolig glade for samarbejdet, og håber at børn og medarbejdere bliver glade for deres nye faciliteter.

Bygherre: Gladsaxe Kommune
Arkitekt: Gladsaxe Kommunes Ejendomscenter

Se hele projektet her: BØRNEHUSET SOMMERFUGLE OG LARVEN

Share This