Sundpark

Børnene fra Sundpark får nye faciliteter.

I forbindelse med at Sundpark Børnehave & Vuggestue skal have nye faciliteter og mere plads, udfører MD Anlæg Sjælland ApS jord-, kloak-, beton- og landskabsentreprisen.

Vi er i gang med jord-, kloak-, beton- og landskabsentreprisen i forbindelse med udvidelsen af Sundpark Børnehave & Vuggestue.

Det er en lidt anderledes opgave, da vi modsat den normale procedure, starter med landskabsentreprisen. Institutionen skal nemlig være i brug under bryggeprocessen, og derfor skal der laves legefaciliteter, som børnene kan bruge imens byggeriet står på.

Institutionen skal udbygges med 4 børnehavegrupper til i alt 88 børn, og projektet omfatter en ny tilbygning på 755 etagem² svarende til ca. 400 m² støbearbejde samt en ombygning af den eksisterende bygning på 90 m². Derudover etableres en ny liggehal på 32m² samt ombygning og tilbygning af skure.

Den nye tilbygning er i 2 etager og bygges sammen med den eksisterende 1 etages bygning, så der opnås bedst mulig sammenhæng.

Tilbygningen skal rumme nye grupperum der kan opdeles i et større rum samt et stillerum på i alt 45 m² med dertilhørende puslerum og depotrum iht. BUF’s funktionsprogram. Derudover etableres der tørrerum, rengørings- og vaskerum, lederkontor, 2 samtalerum og personalerum samt personaletoilet.

Tilbygningen får også et opvarmet udetoilet, kun med adgang udefra. Det nuværende køkken ombygges og udvides til et helt nyt produktionskøkken på 74 m². Der etableres et pædagogisk køkken med en åbning og arbejdsbord mellem køkken og eksisterende fællesrum. Nuværende vindfang ombygges til fremtidigt tørrerum

Vi har netop afsluttet støbearbejdet, og glæder os til det fortsatte arbejde på projekter.

Bygherre: Københavns Kommune
Totalrådgiver: Rubow Arkitekter A/S
Arkitekt, Landskab: Opland Landskabsarkitekter ApS

Se hele projektet her: SUNDPARK BØRNEHAVE OG VUGGESTUE

Share This