Grøndalvænget Skole

10.000m² udearealer får nyt liv.

Grøndalsvængets Skole er i gang med en ombygning, renovering og kapacitetsudvidelse, hvor vi foretager en omlægning af ca. 10.000 m² udearealer.

Vi ser frem til at starte på dette spændende projekt, hvor vi skal udføre landskabsentreprisen i forbindelse med en ombygning og kapacitetsudvidelse på 7000m² af Grøndalsvængets Skole. Vores opgave omhandler en gennemgribende opgradering af de 10.000m² areal, der omgiver skolen.

Her skal vi blandt andet etablere en fodboldbane og et strandområde til beach volley bane. Vi skal opbygge forskellige legepladsområder med terræninventar og trampoliner. Derudover skal vi opføre et parkouranlæg.

Entreprisen indeholder også støbning af trapper og støttemurer samt udlægning af forskellige belægninger f.eks. asfalt, gummibelægninger, chaussésten og brosten.

Derudover skal MD Anlæg Sjælland ApS lave ny cykelparkering samt stå for beplantning med træer, buske, busketter og hæk.
Endelig skal vi også anlægge en taghave med terrasseområde med bl.a. bænke, plantekasser og konsolsystem.

Det er en stor og rigtig interessant landskabsopgave, som vi nu tager hul på, og som vi glæder os til at arbejde med.

Bygherre: Byggeri København (ByK) – Kultur og fritidsforvaltningen
Arkitekt: JJW Arkitekter A/S
Arkitekt, Landskab: Schul Landskabsarkitekter ApS

Se hele projektet her: GRØNDALSVÆNGETS SKOLE

Share This