Teglhuset

Vi laver fundamentet for 14 boliger til sindslidende borgere.

MD Anlæg Sjælland ApS har vundet råhusentreprisen i forbindelse med opførelsen af 14 boliger til borgere med sindslidelser i Helsingør Kommune.

Helsingør Kommune ønsker at bygge 14 nye boliger for psykisk udfordrede borgere.

De nye bygninger skal opføres som en ét-etages boliggruppe, der knytter sig til en eksisterende bygning fra 1980erne – Teglhus.
MD Anlæg Sjælland ApS er glade for at have vundet råhusentreprisen, hvor vi blandt andet skal stå for jord- og kloakarbejdet samt funderingspæle og ramning.

Byggeområdet afgrænses af Knudemosevandløbet, der i forbindelse med byggeriet skal omlægges. En opgave vi skal udføre under hensyntagen til den fortsatte afledning af regnvand.

Vi starter projektet nu, og ser frem til et godt samarbejde med alle involverede parter.

Bygherre:
Helsingør Kommune
Center for Økonomi og Ejendomme

Arkitekt og totalrådgiver:
JJW arkitekter

 

Share This