Fredensvej – Håndværkervej i Solrød Strand

I slutningen af 2017 udførte MD Anlæg Sjælland for Solrød Kommune arbejdet med at ændre de eksisterende vejforhold på Fredensvej/Håndværkervej. Ønsket om en forhøjet kvalitet samt øget æstetik blev udført samtidigt med at den daglige drift på veje og stier blev opretholdt.

Vi har etableret:

  • 680 lbm ny granitkantsten
  • 620 lbm omlægning af SF-sten 6 cm
  • 4 overkørsler
  • 21 ramper

Bygherre: Solrød Kommune
Rådgiver: Rambøll A/S

Se hele projektet her: FREDENSVEJ – HÅNDVÆRKERVEJ I SOLRØD KOMMUNE

Share This