Carlshøj B11 – 2800 Kgs. Lyngby

Hos Carlshøj B11, som er en del af Carlshøj-bebyggelsen, beliggende i Kgs. Lyngby tæt på DTU, ønskede man en gennemgribende renovering af ejedommens facader og udearealer med funktionelle løsninger, der respekterede arkitekturen og de omkringliggende omgivelser.

I starten af 2018 stod MD Anlæg Sjælland bl.a. for udskiftning af kloaksystemet, rydning, udgravning og bortskaffelse af jord samt støbning af betontrappe, kældervæg og punktfundamenter.

Ejendommens beboere har under etableringen beboet ejendommen inkl. daglig brug af forplads og kælder.

Bygherre: Den selvejende inst. Carlshøj v/DAB
Ingeniør: EKAS Rådg. Ingeniører A/S
Arkitekt: DOMUS arkitekter

Se hele projektet her: CARLSHØJ B11

Share This