ARBEJDSMILJØ

Et godt arbejdsmiljø med stor medindflydelse skaber de nødvendige trygge rammer, for at vores medarbejdere kan udvikle sig både menneskeligt og fagligt. Dette er afgørende for, at vi kan levere arbejde af høj kvalitet til vores kunder.

Udover at overholde arbejdsmiljøloven og andre relevante bestemmelser ser vi det som en integreret del af vores arbejde at forbedre medarbejderens arbejdsmiljø. Dette sker bl.a. gennem uddannelse af medarbejderne, udvikling af arbejdsprocesserne samt indkøb af tekniske hjælpemidler.

Arbejdsmiljøledelse er en naturlig del af MD Anlæg Sjælland ApS. Vi arbejder ud fra en erkendelse af, at løbende forbedringer kun kan gennemføres med succes, hvis de tænkes ind i alle virksomhedens processer. Forandringer skal forankres hos den enkelte medarbejder på alle niveauer.

Digital APV

For os er APV´en et vigtigt værktøj til løbende at optimere arbejdsmiljøet.
Vi har den generelle APV, der opdateres en gang årligt, og derudover har vi en dynamisk APV, som medarbejderne har elektronisk adgang til. Den dynamiske APV er altid åben for indberetning af eventuelle problemer. Der oprettes en sagsspecifik plads-APV for de enkelte pladser, som ligeledes kan tilgås elektronisk.

Menneskelige og faglige værdier

Vi tilskynder den enkelte medarbejder til at tage et fagligt ansvar for det udførte arbejde og til at udvise respekt over for kunder, rådgivere og egne kollegaer. For os hænger menneskelige og faglige værdier tæt sammen. Vi ønsker at blive set som en ordentlig og redelig virksomhed, også når det gælder arbejdsmiljø.

Share This