KVALITETSSIKRING

Kvalitetsstyringssystem

MD Anlæg Sjælland ApS’ kvalitetssikring er udviklet til målbar styring af entreprisen. Vores gennemprøvede kvalitetsstyringssystem er udviklet i samarbejde med Byggeriets Kvalitetskontrol og håndteres via Styret Entreprise.

Vores kvalitetskontrol er baseret på certificeringen fra Byggeriets Kvalitetskontrol og består af flere elementer:

  • En kvalitetsstyringshåndbog, hvor retningslinjer for kvalitet, ansvar og pligter er omhyggeligt beskrevet.
  • Online registrering af den samlede byggesag.
  • Den digitale byggeplads – medarbejdernes direkte adgang til byggesagen.
  • Fotodokumentation.
  • Digital timeregistrering.

Alle elementerne har vi samlet i Styret Entreprise, der giver det fulde overblik for alle involverede parter. Det gør det samtidigt nemt og overskueligt at udføre kvalitetskontrol og mangelgennemgang i hele udførelsesfasen.

Den digitale byggeplads

Alle vores teams har en iPad til rådighed, så de har adgang til Styret Entreprise, og dermed de tekniske tegninger, arbejdsinstruktioner, kontaktdata på alle relevante projekter og leverandører samt tidsplaner. Alle beslutninger, der træffes undervejs i projektforløbet, kommunikeres direkte til medarbejderne via Styret Entreprise.

Det betyder, at der ikke går værdifuld information tabt undervejs, og at vores medarbejdere har ”Den digitale byggeplads” til rådighed, når der er brug for det.

Share This