ØKONOMI

Fakturering

Fakturaer fremsendes som pdf-fil til: fak@mdas.dk

  • Hver pdf-fil må kun indeholde en faktura inkl. bilag.
  • Relevante bilag skal være vedhæftet fakturaen.
  • Alle fakturaer skal mærkes med vores sagsnr. samt navn på den medarbejder der har foretaget bestillingen.

Hvis ovennævnte ikke fremgår af fakturaen, bliver den afvist.

Såfremt der ønskes yderligere oplysninger, er man altid velkommen til at kontakte bogholderiet.

Betalingsbetingelser:

Alle leverandører oprettes automatisk med betalingsbetingelsen: løbende måned +45 dage.

Alle underentreprenører oprettes automatisk med betalingsbetingelserne: løbende måned +35 dage.
Skæringsdato for modtagelse af faktura fra underentreprenører er den 25. i måneden. Fakturaer modtaget efter den 25. overflyttes til den efterfølgende måned.

Vores system læser ikke de betalingsbetingelser, der står på fakturaen. Hvis der skal gælde andre betalingsbetingelser, skal dette aftales med byggeledelsen eller bogholderiet forinden fakturering.

Modtaget dato for faktura indlæses, med den dato fakturaen er modtaget i MDAS’ fakturamail.

Gå til til kontaktsiden 

SAMARBEJDSPARTNERE

Revision:
SMJ Revision
Bredgade 39
4400 Kalundborg

Bankforbindelse:
Dansk Bank Erhvervsafdeling
Nytorv 1
4200 Slagelse

Forsikring:
FMG Danmark
Forsikringsmægler: Brian Jensen
Produkt- og erhvervs ansvarsforsikring: IF Forsikring

Juridiske rådgivere:
DELACOUR Advokatpartnerselskab
Åboulevarden 13
8000 Aarhus C

NØGLETAL

MD Anlæg Sjællands ApS årsrapporter kan hentes via nedenstående link:

Årsrapport 2018
Årsrapport 2017
Årsrapport 2016
Årsrapport 2015
Årsrapport 2014 

Share This