PROCES

Hos MD Anlæg Sjælland ApS har vi styr på hele entreprisen ved hjælp af vores digitale styringssystem. Det giver et mere overskueligt forløb for vores kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere. Vi kalder det: Styret Entreprise.

Ved anvendelse af ’Styret Enterprise’ holder vi styr på hele sagsforløbet fra kundeforespørgsel, gennem projektforberedelse og projektgennemførelse frem til aflevering.

’Styret Enterprise’ er et arbejdsredskab, der sørger for, at vi lever op til alle vores forpligtelser og dermed sikrer kundens tilfredshed. Det skaber tryghed for alle parter.

Vores erfaring fra større entrepriser betyder, at vi har et indgående kendskab til den samlede proces. Vi er derfor i stand til at navigere i de udfordringer, der kan opstå, når et stort projekt skal gennemføres, og vi er altid fokuserede på at være medskabere af en god proces.

Faglig stolthed året rundt

For os er det vigtigt at kunne leve op til vores faglige målsætninger, uanset hvilket projekt, vi indgår i. For at det kan lade sig gøre, er det en forudsætning, at de forskellige processer udføres på de rigtige tidspunkter.
Vi har derfor udarbejdet et årshjul, der giver overblik over de optimale tidspunkter for udførelse af arbejdet.

Share This