PROFIL

Alsidig samarbejdspartner

Hos MD Anlæg Sjælland ApS ønsker vi via vores arbejde at skabe værdi for vores kunder.

Vi leverer et resultat, der lever op til deres forventninger, og indfrier de ønsker, de har til kvalitet, æstetik og holdbarhed. Vi er en løsningsorienteret fagentreprenør, der altid overholder indgåede kontrakter og aftalte tidsfrister.

Vi udfører fagentrepriser med anlægsbudgetter fra 700.000 kroner og opefter, primært med fokus på nyanlæg og renovering i Storkøbenhavn og på Sjælland.
Entrepriserne involverer oftest flere af vores kompetenceområder:

  • Entreprenørarbejde
  • Aut. kloakarbejde
  • Landskab
  • Brolægning
  • Diamantteknik

Vores unikke sammensætning af kompetencer sikrer flow og kvalitet i opgaveløsningen og gør, at vi kan indgå som en alsidig samarbejdspartner.

Faglig garanti

MD Anlæg Sjælland ApS er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol samt medlem af Dansk Byggeri og deres garantiordning. Vi holder os løbende opdaterede om nye brancherelevante procedurer og øgede krav, således vi altid har den seneste viden inden for vores fagområder.

Vi vægter uddannelse og faglighed højt. Gennem kontinuerlig efteruddannelse sikrer vi, at vores medarbejdere altid besidder den nyeste viden om deres fagområde.

Udstyr

MD Anlæg Sjælland ApS råder over det nødvendige og relevante udstyr til løsning af stort set alle opgaver inden for vores fagområder.

Hvert team har deres eget udstyr og relevante maskiner, så de hurtigt og effektivt kan udføre deres arbejde. Det giver samtidig en stor fleksibilitet, hvis det viser sig, at en opgave kræver en anden tilgang end først beregnet.

Alt vores udstyr opdateres og vedligeholdes løbende for at garantere vores medarbejdere et sikkert arbejdsmiljø.

Underleverandører

I de tilfælde, hvor projektopgaverne ligger uden for vores egen produktion af anlægsentreprisen, benytter vi eksterne samarbejdspartnere.

Alle vores underleverandører er virksomheder, der lever op til de samme standarder som os. De arbejder ud fra de samme normer om levering til tiden, høj kvalitet i det udførte arbejde og ordentlighed i alle sammenhænge.

Samfundsansvar

Det er vores ønske at udbygge den position, vi har, som en løsningsorienteret samarbejdspartner, der også tager et samfundsmæssigt ansvar.

MD Anlæg Sjælland ApS er godkendt som praktikplads for anlægsgartnere samt for anlægsstruktører og bygningstruktører. Vi bestræber os på at have 1-2 lærlinge og dermed tage ansvar for at uddanne fremtidens dygtige anlægsgartnere samt anlægs- og bygningsstruktører.

Share This