A/B Hannoverholmen

AB Hannoverholm

For Tømrermester Jim Jensen A/S har MD Anlæg Sjælland ApS indgået i entreprisen i forbindelse med gårdsaneringen for andelsboligforeningen A/B Hannoverholmen.

MD Anlæg Sjælland ApS har etableret omfangsdræn på gård- og gadesiden.

Derudover er der indrettet kælderrum bl.a. med opstøbning af fire nye kældertrapper.

MD Anlæg Sjælland ApS har også sørget for bortkørsel af al forurenet jord samt reetableret gård- og gadesiden efter renoveringen.

Byggefakta

Sag: 1036
Bygherre: A/B Hannoverholmen
Rådgiver: Topdahl ApS – rådgivende ingeniører
Entrepriseform: Hovedentreprise
Projektsum: 6,0 mio kr.
Aftaleform: Fagentreprise (jord – kloak – beton – anlæg)
Kunde: Tømrermester Jim Jensen A/S
Kontaktperson: Hans Peter Busk
Periode: 2014
Entreprisesum: 1,8 mio. kr.
Areal i m²: 1750 m²

Holmbladsgade 18 – Hannovergade 1-11, 2300 København S

FLERE PROJEKTER

Share This