A/B Mariaborg

For hovedentreprenør Strømberg & Sahl A/S har MD Anlæg Sjælland ApS udført murerentreprisen under renoveringen af Andelsboligforeningen Mariaborgs kælder.

Entreprisen indeholdte udskiftning af betongulve, pudsreparationer ved kældervindue samt loft- og trappeopgang med tilhørende malerbehandling.

Opgaven er udført under hensyntagen til beboernes hverdag og brug af kælderen.

Byggefakta

Sag: 1233
Bygherre: A/B Mariaborg
Rådgiver: Alm & Thomsen ApS
Entrepriseform: Hovedentreprise
Aftaleform: Fagentreprise på murer
Kunde: Strømberg og Sahl A/S
Kontaktperson: Flemming Kristensen
Periode: Efterår 2015
Entreprisesum: 165.000
Areal i m²: 703 m²

Hovedmængder:

  • Udskiftning af 100 m² betongulve i kælder i 400 mm tykkelse, med håndtering af forurenet jord
  • Pudsreparationer af 120 m² overflader

AB MARIABORG – KØBENHAVN

FLERE PROJEKTER

Share This