Børnehuset Sommerfuglen og Larven

For ASON A/S udførte MD Anlæg Sjælland ApS fagentreprisen på jord-, kloak- og betonarbejdet, da to eksisterende børnehuse skulle sammenlægges, udbygges og ombygges til ét sammenhængende børnehus – Børnehuset Sommerfuglen og Larven.

Børnehuset Sommerfuglen og Larven er beliggende som en del af Søndergaard Park. Den oprindelige bebyggelse er opført i 1949/50, og den er af flere omgange præmieret for at være et vellykket eksempel på 50’ernes almennyttige byggeri. Den nye bebyggelse er placeret harmonisk i forhold til eksisterende byggeri, og det har gjort det muligt at sammenlægge to børnehuse med henholdsvis 5 og 3 grupper til ét sammenhængende børnehus med 8 børnegrupper.

Sommerfuglen og Larven fik med den nye tilbygning fælles indgang med nye og ombyggede garderober og nye fælles medarbejderområder. I det eksisterende byggeri blev der udvidet med barnevognsrum, nyt puslerum, personaletoiletter samt tilpasninger til fællesrum. Desuden blev det madproducerende køkken gjort større. De eksisterende udearealer blev tilpasset de nye forhold med nyt adgangsareal.

I forbindelse med tilbygningen forestod MD Anlæg Sjælland ApS´ anlægsstruktørene opgravningen med håndtering af den eksisterende jord og udgravning til fundering i 2-3 meters dybde. Herefter støbte bygningsstruktørene fundamentet, hvorefter anlægsstruktørene etablerede sandpude og opbyggede det nye kloaksystem. Betonarbejdet afsluttedes så mureren kunne påbegynde opmuringen af bygningen.

Institutionerne var i drift under hele udførelsen, hvilket betød, at der blev taget særlige sikkerhedsforanstaltninger i forhold til børn, forældre og personale.

Byggefakta

Sag: 1353
Bygherre: Gladsaxe Kommune
Arkitekt: Gladsaxe Kommunes Ejendomscenter
Ingeniør: Bascon A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Aftaleform: Fagentrepriser – jord, kloak og beton.
Kunde: ASON A/S
Kontaktperson: Thomas B. Staalgaard
Periode: Juni 2016 – oktober 2016
Entreprisesum: DKK 800.000
Areal i m²: 4.845 m2

Hovedmængder:

  • Etablering af 400 m2 fundament
  • Bortkørsel af 900 ton jord fra klasse 0 til klasse 4
  • Etablering af nyt kloaksystem til spilde-, regn- og drænvand, 300 lbm

Ibsvej 3, 2880 Bagsværd

FLERE PROJEKTER

Share This