Borgergadehuse

I forbindelse med renovering af gårdarealet omkring ejendommen Borgergadehuse har MD Anlæg Sjælland ApS foretaget nedrivning samt jord-, kloak-, beton-, membran- og belægningsarbejdet for Strømberg & Sahl A/S.

Bebyggelsen består af fem etager samt kælder, dog undtaget Gothersgade 12-14, der består af fire etager og kælder. Der er erhvervslejemål i hele bebyggelsen.

I dele af gårdområdet er der parkeringskælder under belægningen.

Under fornyelsen af gårdarealet og etablering af nyt gårdmiljø har MD Anlæg Sjælland ApS opført ny halvmur, der blev in situ-støbt med indstøbt bænk. Desuden er der foretaget murerarbejde på facaden, etableret delvis nye kloakinstallationer samt nye asfaltbelægninger.

Entreprisen blev gennemført, mens ejendommen var i fuld drift med ca. 700 daglige bruger og 200 biler igennem gården / arbejdsområdet. Dette stillede store krav til koordinering og sikkerhed i forhold til de daglige brugere.

Byggefakta

Sag: 1202
Bygherre: KAVI Invest A/S
Rådgiver: Arkitekt Tegnestuen Vandkunsten A/S
Rådgivende ingeniør/byggeleder: Wissenberg A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Aftaleform: Fagentreprise på byggeplads, nedrivning,beton/belægningsarbejder, murer
Kunde: Strømberg og Sahl A/S
Kontaktperson: Sebastian Sahl
Periode: Forår / sommer 2015
Entreprisesum: 2.900.000
Areal i m²: 1100 m²

Hovedmængder:

  • 60 lbm ny insitu-støbt halvmur med insitu-støbt hammer
  • Nedrivning af 400 m² jernkonstruktion samt opbygning af 200 m² dæk over kælder
  • Etablering af 8 stk. kloakbrønde med tilhørende ledning 110/160mm
  • Fjernelse af 800 m² asfalt
  • Etablering af 800 m² asfalt
  • Delvis udskiftning af 200 m² GAB
  • Indeksering af betonrender i kældervægge
  • Håndtering af 250 tons kraftig forurenet jord med op til 8000 kulbrinter
  • Opbygning af 200 m² nyt bærelag på eksisterende jordfyld

BORGERGADEHUSE – KØBENHAVN

FLERE PROJEKTER

Share This