Buerne – Damgårdslunden i Albertslund

Albertslund Boligselskab ved BO-VEST har efter beboernes ønske om udvidelse af deres boligareal, lavet et prøvefelt til opførelse af 22 m² tilbygning. Tilbygningen er udført som reference til beslutningen om at bebyggelsens øvrige 30 boliger skal påføres en lignende tilbygning.

MD Anlæg Sjællands entreprise omfattede:

  • Omlægning af kloak
  • Etablering af fundament
  • Etablering af terrændæk

Byggefakta:

Sag: 1540
Bygherre: Albertslund Boligselskab v/BO-VEST
Arkitekt: Torkil Laursen A/S
Ingeniør: Torkil Laursen A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Aftaleform: Fagentrepriser – beton, kloak
Kunde: Casadana A/S
Kontaktperson:
Periode: Marts 2018
Entreprisesum: DKK 100.000
Areal i m²:
 22

Hovedmængder:

Kloak
  • Etablering af 20 lbm kloak
  • Etablering af 2 gulvafløb
Beton
  • Etablering af 20 lbm fundament
  • Etablering af 22  terrændæk

Rimbuen 29, 2620 Albertslund

FLERE PROJEKTER

Share This