MD Anlæg Sjælland har arbejdet på Byskovskolen i forbindelse med at skolen har fået konstateret, at etageadskillelsen over krybekælderen var porøs med risiko for sammenstyrtning i deres bygning 64. For at stoppe nedstyrtningsrisikoen, er krybekælderen blevet opfyldt, og der er etableret et nyt kapilærbrydende lag samt et klaplag som terrændæk, der lever op til energikrav BR15.

MD Anlæg Sjællands entreprise omfattede:

  • Omlægning af 70 lbm ny kloakledning.
  • Nyt terrændæk med opfyldning af 1.140 m² kælder med leca i 160 cm højde.
  • Punktfundamenter til badminton- og volleynet.

Krybekælderen blev opfyldt med 1.900 løse, coatede lecanødder 10-20 fra eksisterende jordlag til underside af betondæk i et lag af max. 30 cm.

Ovenpå lecanødderne er der blevet udlagt støbeunderlag før støbning. Herefter er der støbt 100 mm betondæk med in-situ støbt beton.

Entreprisen indbefattede også etablering af nye kloakledninger til bygningen, inkl. tilslutning til eksisterende brønde og ledninger, afpropning af eksisterende ledninger, nye gulvafløb og fodbøjninger samt udsparinger for afløbsinstallationer.

Byggefakta:

Sag: 1545
Bygherre: Ringsted Kommune
Arkitekt: Alfa ingeniører A/S
Ingeniør: Alfa ingeniører A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Aftaleform: Fagentrepriser – beton, kloak
Kunde: ASON A/S
Kontaktperson: Michael Nielsen
Periode: Januar 2018 – Maj 2018
Entreprisesum: DKK 1.400.000
Areal i m²:
 1.300 m²

Hovedmængder:

Kloak
  • Omlægning af 70 lbm ny kloakledning
  • Afpropning af 12 stk. eksisterende kloakstik
Beton
  • Opfyldning af eksisterende kælder med 1.900  indblæst leca
  • Støbning og armering af 1.140 m² nyt terrændæk.

Præstevej 19, 4100 Ringsted

FLERE PROJEKTER

Share This