Carlshøj B11

Carlshøj er en selvejet institution, der havde behov for udførsel af blandt andet fugtisolering, omfangsdræn og renovering af kloak med udskiftning af eksisterende fællessystem til nyt separeret kloaksystem herunder nye brønde i plast og beton.

MD Anlæg Sjællands entreprise omfattede:

 • Efterisolering og fugtsikring af kældervægge
 • Etablering af omfangsdræn
 • Etablering af faskiner
 • Ny trappeadgang til kælder
 • Nye pumpebrønde og kloakledninger

MD Anlæg Sjælland udførte jord- og kloakentreprisen, herunder rydning af området for belægninger og cykelstativer, udgravning og bortskaffelse af jord samt udførelse af ny in-situstøbt betontrappe, kældervæg samt in-situstøbte punktfundamenter.

Kloakarbejdet bestod i nedlæggelse og afpropning af eksisterende ledninger og brønde, nye spildevandsledninger og brønde, regnvandsled-ninger, faskiner, omfangsdræn, nye brønde til eksisterende afkast samt spuling og tv-inspek­tion.

Ejendommens beboere har under etableringen beboet ejendommen inkl. daglig brug af forplads og kælder.

Byggefakta:

Sag: 1538
Bygherre: Den selvejende inst. Carlshøj v/DAB
Arkitekt: DOMUS arkitekter
Ingeniør: EKAS Rådg. Ingeniører A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Aftaleform: Fagentrepriser – Jord, kloak
Kunde: HHM A/S
Kontaktperson: Thomas Meldgaard
Periode: December 2017 – Marts 2018
Entreprisesum: DKK 3.500.000
Areal i m²: 4.200 m²

Hovedmængder:

Jord
 • Bortkørsel af 2.250 ton jord fra klasse 1-3
Kloak
 • Etablering af 200 lb.m. omfangsdræn
 • Etablering af 500 lb.m. nyt kloaksystem fra Ø 110 mm til 350 mm
 • TV-inspektion af ny og eksisterende kloak.
 • Etablering af 22 stk. nye brønde fra
 • Kloakdybde 4 meter

Lyngvej 24-28, 2800 Kongens Lyngby

FLERE PROJEKTER

Share This