Diverse fundamenter for private bygherrer

MD Anlæg Sjælland ApS laver typisk fundamenter til 3-6 enfamilies parcelhuse om året.

MD Anlæg Sjælland ApS udfører jord–, kloak- og betonarbejdet samt eventuel nedrivning før opstart.

Der etableres typisk kloak til offentlig kloak eller som nedsivning på egen grund.
Håndteringen af regn- og spildevand udføres efter lokale krav og forhold.

MD Anlæg Sjælland ApS bruger cirka 3-8 uger på etablering af et fundament afhængig af størrelse og kompleksitet.

MD Anlæg Sjælland ApS har erfaring med kompliceret fundering ved specielle lokale forhold.

FLERE PROJEKTER

Share This