Diverse højvandslukke

De seneste års mange skybrud med efterfølgende vandskader har givet et øget fokus på forebyggelse af oversvømmelser på private matrikler.

MD Anlæg Sjælland ApS har sikret op mod 150 ejendomme således, at offentligt kloakvand ikke kan opstuves på private matrikler.

MD Anlæg Sjælland ApS etablerer højvandslukke, pumpeløsninger samt LER-anlæg. Anlæggets art og omfang vurderes individuelt under hensyntagen til gældende krav og lovgivning på området.

FLERE PROJEKTER

Share This