DTU Skylab B374

DTUs succesfulde tech-innovationshub, DTU Skylab, udvider rammerne med en ny bygning på knapt 3.000 m². MD Anlæg Sjælland (MDAS) har lavet aftale om at udføre jord-, kloak-, beton- og landskabsentreprisen for N.H. Hansen & Søn A/S med opstart i juni 2019.

MDAS har i september sikret at bygningens betonelementer, der leveres i bygherreleverance, kunne opstarte montering.

Med de udvidede rammer styrker DTU Skylab sin position som internationalt førende hub for teknologi baseret studenterinnovation og entreprenørskab med faciliteter til at understøtte bl.a. projektmodning og udnyttelse af vækstdrivende teknologier.

Bygninger er muliggjort gennem en generøs donation på 80 mio. kroner fra den A.P. Møllerske Støttefond og er ydermere støttet af DTU med 19 mio. kroner.

Bæredygtighed er i højsæde og som en del af universitetets bæredygtigheds-strategi har DTUs bygherre organisation valgt at lade den nye bygning til DTU Skylab certificere i kategorien DGNB Guld. Det er den første bygning på DTU, der bliver certificeret.

Bygningen indeholder følgende funktioner: ankomstområde, caféområde, produktionskøkken, multisal, 2 laboratorier (et GMO1 lab og et ikke-klassificeret undervisningslab), projektudviklingshal med stort glastag, værksteder, tagterrasse, kontorer, mødefaciliteter mv.

Læs mere om det spændende projekt:
Licitationen
Rørbæk og Møller Arkitekter A/S

 

Byggefakta:

Sag: 1823
Bygherre:  DTU Campus
Bygherrerådgivere: Rambøll Danmark, LMH International, mtre aps
Ingeniør: EKJ Rådgivende Ingeniører A/S
Arkitekt: Rørbæk & Møller Arkitekter
Entrepriseform:
 Hovedentreprise
Budget: DKK 99 mio.
Aftaleform: Fagentreprise jord, kloak, beton og landskab
Kunde:  NHH A/S
Kontaktperson:  Henrik Bruun-Schmidt
Periode: Maj 2019 – juni 2020
Entreprisesum: DKK 11.000.000
Areal i m²:
 ca. 3.000

Hovedmængder:

Jord
  • Udgravning og bortkørsel af klasse 0 til 4 jord, 12.000 ton
  • Til- og påfyldning af 9.000 ton sand
Kloak
  • 300 lbm Ø 100 – 160 mm kloakledninger
  • 40 stk. indvendige afløb
  • 4 stk. 1.250 mm betonbrønd
  • 5 stk. 600 – 1.000 mm plastbrønd
  • 25 stk. 315 – 425 mm spulebrønd og sandfangsbrønd
  • 40  faskine
  • Tilslutning af kloakanlæg tre steder på matriklen
  • TV-inspektion
  • Tæthedsprøvning
Beton
  • 200  grovbeton
  • 125  brøndfundamenter Ø 600 – 1.500 mm i 6 meters dybde
  • 125 lbm in-situ støbt bjælkefundamenter med sokkel
  • 320  in-situ støbt kældervæg i tykkelsen 20 – 60 cm i højde fra 3 – 4 meter
  • 580  terrændæk 200 mm
  • Indbygning af 65 ton armering
  • Støbning af 700  beton
Landskab
  • 860  stubfræsning
  • 600 m² bundopbygning
  • 300 m² belægningssten
  • 122 m² asfaltbelægning
  • 100 m² græsarmering
  • 90 m² knoldebro
  • 135 lbm sokkelaffugter
  • 85 lbm aluskinner
  • 70 lbm ledlinier
  • 18 lbm thermoplast i cirkler
  • 400 m² muld
  • 150 m² beplantning ved hovedindgang langs trappe
  • 98 m² taghave
  • 735 m² frøblanding udsåning
  • Pleje frem til aflevering
  • 1 års pleje

DTU Bygn. 374, 2800 Lyngby

FLERE PROJEKTER

Share This