For privat bygherre etablerede MD Anlæg Sjælland ApS indkørsel og terrasse på Dyssebakken 7B i Hellerup.

En del af opgaven var renovering af en indkørsel etableret i 1980’erne.

MD Anlæg Sjælland ApS udskiftede bærelaget for at sikre den nye belægnings stabilitet. Derefter blev indkørslen anlagt i en minimalistisk stil med rektangulære betonfliser isat chaussesten som løbeskift. Kantsikringen blev etableret i granitsten for at forebygge kørespor i belægningen.

I forbindelse med opgravningen blev eksisterende olietank sløjfet, og der blev anlagt ny regnvandskloak.

Byggefakta

Sag: 1183
Bygherre: Steen Hviid, Dyssebakken 7B, 2900 Hellerup
Rådgiver: Steen Hviid, Dyssebakken 7B, 2900 Hellerup
Entrepriseform: Fagentreprise
Aftaleform: Fagentreprise
Kunde: Steen Hviid, Dyssebakken 7B, 2900 Hellerup
Kontaktperson: Steen Hviid, Dyssebakken 7B, 2900 Hellerup
Periode: Maj og juni 2015
Entreprisesum: 0,2 mio. kr.
Areal i m²: 500 m²

Hovedmængder:

  • 1 stk. trappe i granit
  • 170 m² soldaterfliser
  • 100 tons jord bortkørt
  • 20 lbm granitkantsten
  • 2 sandfangsbrønde og 20 lbm kloakrør

Dyssebakken 7B, 2900 Hellerup

FLERE PROJEKTER

Share This