For Bent Nygaard Sørensen har MD Anlæg Sjælland ApS fået opgaven med at klargøre til bygningsarbejder i forbindelse med en helhedsrenovering af Ellebo Garden.

Boligområdet Ellebo Garden i Ballerup står overfor en gennemgribende renovering med en komplet facadeudskiftning, renovering af eksisterende badeværelser og køkkener, etablering af nye altaner og vinterhaver, nye tagboliger samt udvidelse af blok 1.

Projektet er inddelt i tre storentrepriser:
A – Nybygning, kloak og byggeplads
B – Facader og penthouse
C – Installationer, miljø og indvendige arbejder

Det samlede område udgør 41.000m², og byggeprojektet har en samlet entreprisesum på ca. 300 millioner kroner.

MD Anlæg Sjælland ApS skal rydde området ved Ellebo Garden og klargøre til bygningsarbejder under entreprise A.

Byggefakta

Sag: 1401
Bygherre: Ballerup Ejendomsselskab, ved KAB.
Totalrådgiver: Adam Khan architects
Underrådgiver: Rambøll Danmark A/S
Tidsplan: februar 2017 – maj 2019

Ellebo Garden

FLERE PROJEKTER

Share This