Emdrupvej Taghave

For Kaj Ove Madsen, København har MD Anlæg Sjælland ApS omlagt en taghave for en andelsboligforening på Emdrupvej.

MD Anlæg Sjælland ApS har fjernet den eksisterende taghave, idet membranen var utæt.

Projektet startede med bortkørsel af al jord og afrensning af betondæk. Da membranfirmaet havde udlagt membranen, etablerede MD Anlæg Sjælland ApS den nye taghave i samme struktur som den tidligere.

Arbejdet blev udført i et tæt bebygget område, hvor der blev taget særlige hensyn til beboernes dagligdag, og der blev foretaget særlige foranstaltninger for at minimere støjgener.

Byggefakta

Sag: Ejerforeningen Emdrupvej 111-113
Rådgiver: DGE Miljø og Ingeniørfirma A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Projektsum: 2,2 mio. kr.
Aftaleform: Fagentreprise – anlægsgartnerentreprise – betonentreprise
Kunde: Kaj Ove Madsen A/S – København
Kontaktperson: Brian Brink
Periode: 2013
Entreprisesum: 0,75 mio. kr.
Areal i m²: 2.100 m²

Emdrupvej 111-113, København NV

FLERE PROJEKTER

Share This