Fredensvej – Håndværkervej i Solrød Kommune

For at højne kvaliteten samt æstetikken på Fredensvej/Håndværkervej i Solrød, havde Solrød Kommune et ønske om at ændre de eksisterende vejforhold. Dette indebar arbejder i form af rydning, udskiftning af kantsten, etablering af nye belægninger mv.

Anlægsarbejderne er udført samtidig med at den daglige trafik på veje og stier blev opretholdt og var farbare i anlægsperioden.

MD Anlæg Sjællands entreprise omfattede:

  • Udskiftning af betonkantsten til granitkantsten
  • Optagning af fortovsbelægning og lægning/omlægning af SF-sten
  • Etablering og lægning af asfaltramper ved indkørsler til ejendomme.

Byggefakta:

Sag: 1519
Bygherre: Solrød Kommune
Ingeniør: Rambøll A/S
Entrepriseform: Anlægsentreprise
Aftaleform: Fagentrepriser – Belægning
Kunde: BB Entreprise ApS
Kontaktperson: Brian Brink
Periode: Oktober – november 2017
Entreprisesum: DKK 700.000,00
Areal i m²: 5.000 m²

Hovedmængder:

Belægning
  • 680 lbm ny granitkantsten
  • 620 lbm omlægning af SF-sten 6 cm
  • Etablering af 4 overkørsler
  • Etablering af 21 ramper

Fredensvej, 2680 Solrød Strand

FLERE PROJEKTER

Share This