Frederiksborggade 7 – Kbh. K

Ombygning af butik og lejlighed i beboelsesejendom i indre København. Kælderetagen rummede tidligere en fiskeforretning og efter nedlæggelse af denne blev kælder opfyldt og hævet til gadeniveau.

Jordarbejdet omfattede udgravninger for byggegrube, linjefundamenter og punktfundamenter, sortering og bortkørsel af jord samt opfyldning af eksisterende kælder og terrænregulering.

I kloakarbejdet indgik:

Spildevandskloak med etablering af spildevandsledninger, gravearbejde, tilslutning til eksisterende fælleskloak, nedgravning og montering af rense- brønde for spildevand samt tv-inspektion, samt gravearbejde for vand- og varmeledninger.

Regnvandskloak med lægning af regnvandsledninger for afvanding af gården, tagvand, gulvafløb inkl. gravearbejde og tilslutning til eksisterende fælleskloak, levering og montering af sandfangsbrønde for regnvand inkl. gravearbejde, tv-inspektion og spuling af regnvandsledninger, levering og lægning af drænledninger for omfangsdræn inkl. gravearbejde samt tilslutning til sandfangsbrønd og drænkasse.

Byggefakta:

Sag: 1609
Bygherre: Frederiksborggade 7
Arkitekt: Tegnestuen Anders Lohse ApS Ingeniør: Klaus Nielsen AS
Entrepriseform: Hovedentreprise
Aftaleform: Fagentrepriser – Jord-, kloak- og murerentreprise
Kunde: Casadana A/S
Kontaktperson: Tomas Norgaard Heiner
Periode: Maj – juli 2018
Entreprisesum: DKK 1.800.000
Areal i m²: 400 m²

Hovedmængder:

  • Fundering med 19 minipæle
  • Støbning af 150 m² selvbærende terrændæk
  • Håndtering af 200 tons jord
  • Understøbning af 15 lbm eksisterende fundament med indbygning af 6 240 mm IPE-bjælker
  • Sløjfning af eksisterende kloak samt rottesikring
  • Etablering af kældertrappe

Frederiksborggade 7, 1360 København K

FLERE PROJEKTER

Share This