Grøndalsvægets Skole

For Jakon A/S skal MD Anlæg Sjælland ApS, i forbindelse med en ombygning, renovering og kapacitetsudvidelse af Grøndalsvængets Skole, være fagentreprenør på landskabsentreprisen.

Landskabsentreprisen omfatter en gennemgribende opgradering af ca. 10.000 m² udearealer.

MD Anlæg Sjælland ApS skal blandt andet etablere fodboldbane, beach volly bane, trapper, støttemurer, og forskellige belægninger f.eks. asfalt, gummibelægninger, chaussésten og brosten
Derudover skal MD Anlæg Sjælland ApS lave ny cykelparkering samt stå for beplantning med træer, buske, busketter og hæk.

Landskabsentreprisen indeholder også etablering af forskellige legepladsområder med terræninventar, et parkouranlæg, trampoliner mv.

Endelig skal MD Anlæg Sjælland ApS anlægge en taghave med terrasseområde med bl.a. bænke, plantekasser og konsolsystem.

Skolen er i drift under hele byggeperioden.

Byggefakta

Sag: 1362
Bygherre: Byggeri København (ByK) – Kultur og fritidsforvaltningen
Arkitekt: JJW Arkitekter A/S
Ingeniør: Lemming & Eriksson A/S
Arkitekt, Landskab: Schul Landskabsarkitekter ApS
Entrepriseform: Hovedentreprise
Aftaleform: Fagentreprise – landskab
Kunde: Jakon A/S
Kontaktperson: Kenneth Hansen Garulf
Periode: Marts 2016 – august 2018
Entreprisesum: DKK 7.000.000
Areal i m²: 10.000m

Hovedmængder:

Rydning og klargøring af eksisterende skolegård 3400m2

Belægninsarbejde:
 • Etablering af nyt asfalt: 3400m2
 • Etablering af københaverfliser med scahussesten: 884m2
 • Grussti: 263m2
 • Faldunderlag: 410m2
 • Beach Volly bane: 350m2
 • Fodboldsbane: 1056 m2
 • 3 overkørsler
 • Siddeplinte og in situ-støbte terrænvægge 320lbm
 • Trædæk i hårdtræ 237m2
 • Gummibelægninger 350m2
Beplantning:
 • Plantning af 70 solitærtræer
 • Beplantning af 450m2 buske
 • Træflytning af eksisterende træer til nye placeringer – 6 stk.
 • Klatreplanter, bunddække, græsarealer 1200m2
Inventar:

Indretning af inventar: cykelparkering, træhegn, flagstænger, parkouranlæg, kæmpegynger, trampoliner, æblehave, balancebane, strandområde mv.

Rørsangervej 29, 2400 København NV

FLERE PROJEKTER

Share This