I forbindelse med renovering af Hekla Park idrætsanlæg, beliggende på Amager Fælled i København, har MD Anlæg Sjælland udført jord-, kloak- og betonentreprisen i fagentreprise.

Anlægget består af flere fodboldbaner og et 368 m² stort klubhus, delt op i to længer, længe A og B.
Hekla Parks klubhus blev taget i brug i 2003, og ultimo 2018 blev der konstateret sætningsskader i kloakeringen under længe B, som følge af at terrænet havde sat sig. Den indvendige kloak var faldet sammen og havde helt forskudt sig i samlingerne flere steder. På de 15 år havde sætningerne udviklet sig til værende op mod 25 cm og klubhuset skulle derfor renoveres.

MD Anlæg Sjælland har etableret et helt nyt kloaksystem, som er blevet op-stroppet i terrændækket, således at fremtidige sætninger ikke vil påvirke kloaksystemet. Arbejdet omfattede også støbning af nyt terrændæk samt sikring af udvendige omkringlæggende brønde og kloakledninger, således at de blev sikret mod fremtidige sætninger.

Byggefakta:

Sag: 1890
Bygherre: Københavns Kommune
Rådgiver: Rambøll
Entrepriseform: Totalentreprise
Aftaleform: Fagentreprise jord – kloak – beton
Kunde: Combi Byg A/S
Kontaktperson:  Brian Arnholtz
Periode:  okt – dec 2019
Entreprisesum:  0,75 mil.
Areal i m²:
 170

Hovedmængder:

  • Tilfyldning med grus og komprimering
  • Etablering af nyt opstroppet kloaksystem
  • Udlægning af 170 armering i to lag
  • Støbning af 170 140 mm betondæk inkl. 50 mm afretningslag med fald

Artillerivej 190, 2300 København S

FLERE PROJEKTER

Share This