For privat bygherre har MD Anlæg Sjælland ApS stået for anlægsarbejdet i forbindelse med opførelse af nyt helårshus på 151m².

MD Anlæg Sjælland ApS har udgravet og støbt fundamentet til et enfamilies træhus i Askeby. Terrændækket blev støbt i to niveauer for at give en spændende indvendig arkitektur.

Derudover er der etableret regn- og spildevandsnedsivning på grunden og nedgravet et jordvarmeanlæg. Opgaven er afsluttet med afretning og planering af grunden.

Arbejdet blev udført på fem uger fra start til slut.

Byggefakta

Sag: 1110
Bygherre: Iben Haahr Andersen
Rådgiver: Haukohls Tegnestue A/S
Entrepriseform: Selvbyg
Aftaleform: Fagentreprise (jord – beton – kloak)
Kunde: Iben Haahr Andersen
Periode: 2014
Entreprisesum: 0,3 mio. kr.
Areal i m²: 1.200 m²

Hermodsvej 7A, 4792 Askeby

FLERE PROJEKTER

Share This