Hjortkjærbakken

For Elindco Byggefirma A/S har MD Anlæg Sjælland ApS udført jord-, kloak- og betonentreprisen i forbindelse med opførelsen af en privat liebhavervilla.

MD Anlæg Sjælland ApS foretog udgravningen til kælderen samt etablering med in situ-støbte vægge og opmuring af udvendige kældervægge i lega. Derudover udførte MD Anlæg Sjælland ApS opstøbningen af kældertrappen og støbte det selvbærende dæk, så det var klar til elementrejsning af stueetage og 1.sal.

Som en del af kloakarbejdet sikrede MD Anlæg Sjælland ApS spildevandsafledning fra kælderpumpe til offentlig kloak samt nedsivning af regnvand på egen grund.

Byggefakta

Sag: 1193
Bygherre: Privat familie
Rådgiver: Fjerring A/S
Entrepriseform: Totalentreprise
Aftaleform: Fagentreprise – jord, kloak, beton
Kunde: Elindco Byggefirma A/S
Kontaktperson: Poul B. Jørgensen
Periode: Juni – Juli 2015
Entreprisesum: 700.000
Areal i m²: 1200 m²

Hovedmængder:

  • Insitustøbt kælderdæk, 130 m²
  • Insitustøbte kældervægge, 56 lbm
  • Insitustøbte kældertrappe-trin, 13 stk.
  • Jord bortkørt, 1400 ton
  • Sandtilfyldning, 400 ton
  • Kloakledninger, 75 lbm

Hjortekærbakken 15, 2800 Kgs. Lyngby

FLERE PROJEKTER

Share This