For Søborg Kommune via hovedentreprenør ASON A/S har MD Anlæg Sjælland ApS udført jord-, kloak-, beton-, murer- og landskabsentreprisen i forbindelse med udbygningen af daginstitutionen på Højmarksvej.

Børnehuset Højmarksvej har tidligere udelukkende været børnehave, men efter ombygningen er det blevet en integreret institution med plads til to vuggestuegrupper.

Ved udbygningen er der etableret fællesrum, garderobe, puslerum og barnevognsrum samt et nyt produktionskøkken og administrations- og personalelokaler.

I projektet var der særligt fokus på udearealerne, hvor der skulle etableres anlæg til håndtering af regnvand samt opføres en ny legeplads for vuggestuebørnene.

MD Anlæg Sjælland ApS´ anlægsstruktører forestod opgravningen med håndtering af den eksisterende jord og udgravninger til sandpude og etablerede funderingen i 2-3 meters dybde. Herefter støbte bygningsstruktørene fundamentet, hvorefter anlægsstruktørene opbyggede det nye kloaksystem. Anlægsgartnerne udførte i samarbejde anlægsstruktørene etablering af LER-anlæg samt regnvandsbede og permeable belægninger til håndtering af regnvand på egen grund.

MD Anlæg Sjælland ApS etablerede desuden 200 m² grønt sedumtag på tilbygningen og omformede de 1900m² udenomsarealer til en ny og spændende legeplads for institutionens børn.

Børnehuset Højmarksvej har været i drift under hele udførelsen, hvilket betød, at der blev taget særlige sikkerhedsforanstaltninger i forhold til børn, forældre og personale.

Byggefakta

Sag: 1292
Bygherre: Gladsaxe Kommune
Arkitekt: Gladsaxe Kommune, Ejendomscentret
Ingeniør: ALFA Ingeniører A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Aftaleform: Fagentreprise – Jord, kloak, beton, murer, landskab
Kunde: ASON A/S
Kontaktperson: Kim Fugl Rasmussen
Periode: Januar 2016 – November 2016
Entreprisesum: 2.300.000
Areal i m²: 2860 m²

Hovedmængder:

  • Etablering af 350 m² tilbygning
  • Bortkørsel af 1300 tons jord, samt intern håndtering af 800 tons yderligere jord
  • Fundering i 2,3 meter
  • Insitustøbt dæk, 200 m²
  • Etablering af 1900 m
  • Etablering af permeable belægninger, 580 m²
  • Etablering af 50 m² regnvandsbede
  • Etablering af 6 nye legeredskaber
  • Etablering af 150 m² gummibelægning
  • Etablering af 200 m² sedumtag

Højmarksvej 24, 2860 Søborg

FLERE PROJEKTER

Share This