Irma Humlebæk – Slagter

I forbindelse med opførelsen af en slagterafdeling i Irmas butik i Humlebæk har MD Anlæg Sjælland ApS udført nedrivning samt beton- kloak- og murerentreprisen for Kaj Ove Madsen, København.

Irma skulle udvide deres butik i Humlebæk med en slagterafdeling og dertilhørende skærerum.

Afdelingen fungerer i dag som slagter- og delikatessebutik med egenproduktion.

MD Anlæg Sjælland ApS foretog nedrivningen af eksisterende skillevægge og inventar, lavede ophævning af eksisterende terrændæk og støbte nyt terrændæk i slagter- og vareindleveringen.
Derudover blev der etableret ny indvendig kloak med udvendig fedtudskiller samt foretaget tilslutning til eksisterende spildevandssystem.

MD Anlæg Sjælland ApS støbte de indvendige mure, opmurede skærerummet og monterede vægfliser.
I forbindelse med støbearbejdet blev der klargjort til tekniske installationer i gulve og vægge.

Butikken var i brug under arbejdets udførelse, hvilket stillede store krav til koordinering af plads i forhold levering af varer samt minimering af støjgener for kunder og medarbejdere.

Byggefakta

Sag: 1133
Bygherre: Irma Humlebæk
Rådgiver: AK 83, Arkitektkontoret A/S
Entrepriseform: Totalentreprise
Projektsum: 1,5 mio. kr.
Aftaleform: Fagentreprise (nedrivning – kloak – beton – murer)
Kunde: Kaj Ove Madsen A/S – København
Kontaktperson: Brian Brink
Periode: 2014
Entreprisesum: 0,5 mio. kr.
Areal i m²: 150 m²

Hovedmængder:

  • Etablering af 1 stk. fedtudskiller
  • Etablering af 8 stk. indvendige afløb
  • Etablering af 20 lbm indvendig kloak
  • Etablering af 3 stk. rustfri stålrender
  • Skalring i 120 mm slebet betondæk
  • Nedbrydning af 30 m² betonvægge imens bygningen er i drift
  • Støbning af 20 m² nyt betongulv
  • Etablering af 60m² indvendig gasbeton med vægfliser
  • Opmuring af indvendig- og udvendig vindues- og dørhuller

Humlebæk Center 27, 3050 Humlebæk

FLERE PROJEKTER

Share This