Da der skulle opføres en Irma-butik i Greve, udførte MD Anlæg Sjælland ApS jord-, kloak-, beton-, og landskabsarbejdet på rammeaftale for Kaj Ove Madsen, København.

Ved opførelsen af en 700m² dagligvarebutik foretog MD Anlæg Sjælland ApS etablering af bjælkefundament oven på rammede betonpæle fastgjort i 15 meters dybde, og der blev lavet selvbærende terrændæk.

Derudover etablerede MD Anlæg Sjælland ApS opstroppet kloak og nye udenomsarealer til butikken.

Byggefakta

Sag: 1007
Bygherre: Innoveter A/S
Rådgiver: Årstiderne Arkitekter – Søren Jensen, rådgivende Ingeniørfirma A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Aftaleform: Rammeaftale (jord – kloak – beton – anlæg)
Kunde: Kaj Ove Madsen A/S – København
Kontaktperson: Brian Brink
Periode: 2012 – 2013
Entreprisesum: 2,0 mio. kr.
Areal i m²: 900 m²

Greve Strandvej 4A, 2670 Greve

FLERE PROJEKTER

Share This