Ishøj Bibliotek

Projektet blev udført i to etaper, og MD Anlæg Sjælland udførte i projektet:

  • Terrændæk i nyt indgangsparti med in-situ støbt rampe inde i bygningen med trappe i rampen og glittede overflader
  • Ny fundering til stålkonstruktion
  • Ny flisebelægning samt omlægning af vandingsanlæg

Bibliotekets administration og biblioteksområdet var i drift under udførelse af arbejderne, og projektet krævede derfor stor hensyntagen, så hverdagen for bibliotekets brugere og medarbejdere kunne opretholdes og den daglige færdsel til og fra bygningerne fungere. For at minimere støjgener blev lydvægge opsat.

Forud for etablering af nyt terrændæk blev arealet ryddet inden opgravning, bortskaffelse af jord og tilpasning af eksisterende brystningsmure, så nyt betondæk kunne støbes ubrudt på hele indgangspartifladen.

Terrændækket blev etableret på kapilærbrydende lag, derefter polystyren inden støbning af 100 mm nyt betondæk. Betondækket blev armeret med rionet i top og bund af pladen, og betonoverfladen blev afleveret glittet. I indgangspartiet blev etableret en kant, således at indgangsmåtte ligger i plan med overkant på færdigt gulv.

Til den nye stålfacade er funderingen etableret som en kombination af nye støbte punktfundamenter samt rendefundament.

Flisebelægning blev udført tilsvarende eksisterende, og vandingsanlæg til plantekummer og begrønning blev reetableret efter færdiggørelse af terrændæk og flisebelægning.

Byggefakta:

Sag: 1443
Bygherre: Ishøj Kommune
Arkitekt: sbs rådgivning A/S
Ingeniør: sbs rådgivning A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Aftaleform: Fagentrepriser – kloak, beton, landskab
Kunde: Casadana A/S
Kontaktperson: Tomas Norgaard Heiner
Periode: marts – juli 2017
Entreprisesum: DKK 500.000
Areal i m²: 250 m²

Hovedmængder:

Beton
  • 40 in-situ støbning
  • Tilgængelighedsindretning med handicapvenlig rampe med indstøbt trappe.
  • Etablering af 20 in-situ støbt terrændæk
Kloak
  • Omlægning af 10 meter eksisterende kloak.

Ishøj Store Torv 1, 2635 Ishøj

FLERE PROJEKTER

Share This