Kastelsgården

MD Anlæg Sjælland ApS skulle som fagentreprenør på jord, kloak, beton og landskabsentreprisen, være med til at skabe de nye faciliteter i daginstitutionen, Kastelsgården.

Projektet omfattede ombygning og tilbygning til eksisterende integrerede daginstitution, Kastelsgården, for Københavns Kommune ved Byggeri København. Herunder indretning af legeplads og parkeringspladser.

Kastelsgården bestod af to sammenbyggede bygninger fra hhv. 1978 og 1995. Den eksisterende bygningsmasse var i én og to etager med delvis kælder. Fremover skal institutionen huse 11 børnegrupper med i alt 182 børn og ca. 40 voksne.

Institutionen deler matriklen med nabobygningen ”Børnecentret”, hvor grundareal blev inddraget til institutionen fra den fælles matrikel, til placering af den nye bygning, nyt legepladsareal og p-pladser til fælles brug på matriklen.

Byggefakta

Sag: 1305
Bygherre: Københavns Kommune
Ingeniør: Rambøll
Arkitekt: Christensen & Co. Arkitekter as
Entrepriseform: Hovedentreprise
Aftaleform: Fagentreprise – jord, kloak, beton, landskab
Kunde: Juul & Nielsen A/S
Kontaktperson: Vagn Skovbjerg
Periode: april 2016 – februar 2017
Entreprisesum: DKK 6.000.000
Areal i m²:
 3.500 m²

Hovedmængder:

Jord
 • Bortkørsel af ca. 3000 ton jord fra klasse 0 til 4
 • Til- og påfyldning af 800 ton
Kloak
 • Håndtering af grundvand
 • Etablering af 619 lbm kloakledning fa Ø110+ til Ø250 mm fra 0,75 m til 3,5 m dybde
 • Etablering af 170 lbm dræn
 • Etablering af 56 brønde fra Ø315 mm til Ø1250 mm fra 0,90 m til 4,0 m dybde
 • Etablering af 15  faskiner
 • Komplet TV og tæthedsprøvning
 • Afpropning af død ledning fra Ø100 til Ø300
Beton
 • Etablering af 41 stk. punktfundamenter
 • Etablering af 302 lbm armeret bjælkefundament
 • Etablering af 42 lbm in-situ støbt betonvægge
 • Etablering af 285 m² lecamurværk
 • Etablering af 679 m² terrændæk
Landskab
 • Forbedring af 1700 m² terræn inkl. rydning og råjordsarbejde
 • Bundopbygning 2500 m²
 • Etablering af 12 lbm in situ støttemur i varierende højder
 • Etablering af 128 lbm sokkelrender
 • Etablering af 33 lbm trapper
 • Etablering af 490 m² asfalt
 • Etablering af 850 m² belægning
 • Etablering af 161 m² kunstgræs
 • Etablering af 99 m² gummibelægning
 • Etablering af 9 stk. legeredskaber, som f.eks.:
 • Balancebånd
 • Tipier
 • Spinner Bowls
 • Klatreredskaber
 • Vippe
 • Etablering af solsejl
 • Indbygning af ny vækstjord i hele entreprisen
 • Levering og plantning af 137 stk. træer samt buske og bunddæksplanter
 • Pleje og vedligehold af planter frem til 1 års afleveringen

Kastelsgården – København

FLERE PROJEKTER

Share This