Kastelsgården

MD Anlæg Sjælland ApS skulle som fagentreprenør på jord, kloak, beton og landskabsentreprisen være med til at skabe nye faciliteter i daginstitutionen Kastelsgården.

Projektet omfattede 800 m² tilbygning og 125 m² ombygning, der gav plads til fire nye børnegrupper, så institutionen nu rummer 182 børn og cirka 40 voksne.

Kastelsgården bestod af to sammenbyggede bygninger fra hhv. 1978 og 1995. Den eksisterende bygningsmasse var i én og to etager med delvis kælder. Institutionen deler matrikel med nabobygningen ”Børnecentret”.

Der blev inddraget grundareal til institutionen fra den fælles matrikel til placering af den nye bygning, nyt legepladsareal og p-pladser til fælles brug.

Tilbygningen rummer lokaler til 4 børnegrupper, samlet stort produktionskøkken for hele institutionen, personalefaciliteter, birum, teknikrum samt fællesrum.

Den nye tilbygning kobler sig til de eksisterende bygninger og binder daginstitutionen sammen med et nyt fælles indgangsområde, der er en central plads for hele institutionen.

MD Anlæg Sjælland ApS har etableret nye udenomsarealer, der indbyder til mange timers leg og kreativitet. Der er opsat legeredskaber blandt andet balancebånd, tipier, Spinner Bowls, klatreredskaber, vippe og solsejl.

Byggefakta

Sag: 1305
Bygherre: Københavns Kommune
Arkitekt: Christensen & Co arkitekter as
Ingeniør: Rambøll
Entrepriseform: Hovedentreprise
Aftaleform: Fagentrepriser – jord, kloak, beton, landskab
Kunde: Juul & Nielsen A/S
Kontaktperson: Vagn Skovbjerg
Periode: April 2016 – februar 2017
Entreprisesum: DKK 6.000.000
Areal i m²: 3500 m²

Hovedmængder:

Jord:
 • Bortkørsel af ca. 3000 ton jord fra klasse 0 til klasse 4
 • Til- og påfyldning af 800 ton.
Kloak:
 • Håndtering af grundvand
 • Etabl. 850 lbm kloak og drænledning fra Ø110-Ø250 ned til 3,5m dybde
 • Etabl. af opstuvningsbassiner og højvandssikring
Beton:
 • Etabl. af 41 stk. punktfundamenter
 • Etabl. af 302 lbm. armeret bjælkefundament
 • Etabl. af 42 lbm. in situ støbt betonvægge
 • Etabl. af 679 m² terrændæk
Landskab:
 • Forbedring af 1700m² terræn inkl. rydning og råjordsarbejde
 • Bundopbygning 2500 m²
 • Etabl. af 12 lbm. in situ støttemur i varierende højder
 • Etabl. af 33 lbm. trapper
 • Etabl. af 490m² asfalt
 • Etabl. af 850 m² belægning
 • Etabl. af 161 m² kunstgræs
 • Etabl. af 99m² gummibelægning
 • Etabl. af 10 stk. legeredskaber, som f.eks. Balancebånd, Tipier, Spinner Bowls, Klatreredskaber, Vippe og solsejl.
 • Levering og plantning af 137 stk. træer samt buske og bunddæksplanter med pleje- og vedligeholdelsesaftale for 1 år.

Kastelsgården – København

FLERE PROJEKTER

Share This