Kofoeds Kant – Kofoeds Skole

Projektet omfattede fornyelse af rammerne omkring skolen ved at skabe en mere åben, indbydende og udadvendt skole med nye attraktive og veldisponerede udearealer med fleksible rum samt etablere niveaufri adgang med hvide in-situ støbte belægninger ved alle skolens indgange.

Kofoeds Skole er beliggende i et stærk trafikeret område, og bygningen var i brug under udførelse af arbejder. Dette stillede store krav til koordinering med skolens brugere og adgangsveje til området.

Arbejdet omfattede rydnings-/jordarbejder, ledninger i terræn, belægninger og gartnerarbejder herunder:

 • Etablering af nye opholdsområder i kantzonen
 • Opholdsmøbler i gården
 • Nye belægninger udført i Bellahøjfliser med kostede overflader
 • Etablering af afvanding
 • Etablering af cykelparkering

I entreprisen indgik leverance af specialfremstillede træmøbler med siddeplinte og plantekummer til gårdmiljøet. Samt en specialudformet sokkelrist til skolens nye identitetsskabende indgangsparti.

Byggefakta:

Sag: 1490
Bygherre: Kofoeds Skole
Bygherrerådgiver: Lilholm & Partnere
Arkitekt: COBE
Entrepriseform: Hovedentreprise
Aftaleform: Fagentrepriser – Jord, beton, kloak, landskab
Kunde: Enemærke & Petersen a/s
Kontaktperson: Lars Ejlersen
Periode: November 2017 – juni 2018
Entreprisesum: DKK 2.500.000
Areal i m²: 1.500 m²

Hovedmængder:

Beton
 • Etablering af 32  cirkulært fundament
 • Etablering af 170  in-situ støbt hvid belægning med 6 stk. pumper
Belægning
 • Etablering af 450  bellahøjbelægning med kostet overflade
Landskab
 • Levering af 40 stk. plantekasser i sibirisk lærk.
 • Levering af 60 stk. siddemøbler i sibirisk lærk.
 • Plantning af 800 planter

Nyrnberggade 1, 2300 København S

FLERE PROJEKTER

Share This