Lundbeck bygning V

For Jakon A/S har MD Anlæg Sjælland ApS udført beton- og kloakentreprisen ved ombygning af Lundbecks Bygning V.

Lundbecks Bygning V er en 2-etagers bygning, hvor stueetagen er indrettet som produktionsområde for medicin. En del af dette skulle ombygges fra bulklager og vejefacilitet for produktionen til afvejningsområde, sluser, lagerområde, opmarch og facilitet til en ny Roller Compactering

MD Anlæg Sjælland ApS stod for ophugningen af eksisterende gulve og etableringen af nye gulve i forskellige niveauer i produktionen.

En del af den eksisterende kloak blev sløjfet, og der blev lavet ny kloak med syrefaste afløbsrør for afledning af processpildevand.

MD Anlæg Sjælland ApS har håndteret byggeriet under skærpede krav til arbejdssikkerhed og produktionssikkerhed.

Byggefakta

Sag: 1071
Bygherre: Lundbeck
Rådgiver: Kullegaard Arkitekter – Alectia
Entrepriseform: Hovedentreprise
Aftaleform: Fagentreprise (kloak – beton)
Kunde: Jakon A/S
Kontaktperson: Katrine Larsen
Periode: 2014
Entreprisesum: 0,3 mio. kr.
Areal i m²: 400m²

Ottiliavej 9, 2500 Valby

FLERE PROJEKTER

Share This