Magnoliabakken

For Kaj Ove Madsen, Aarhus har MD Anlæg Sjælland ApS stået for landsskabsentreprisen under opførelsen af 32 nye boliger på Magnoliabakken i Søborg.

Magnoliabakken er et femetagers etagebyggeri med 32 boliger. MD Anlæg Sjælland ApS har udført den samlede landskabsentreprise herunder befæstelser af indgangsparti samt etablering af cykelparkering, forhave og baghave.

MD Anlæg Sjælland ApS har også reetableret de omkringliggende stisystemer efter byggeriets afslutning.

Anlægsarbejdet blev udført, imens de øvrige bygningsentrepriser blev gennemført. Det samlede landskabsarbejde blev færdiggjort på fire uger.

Byggefakta

Sag: 1188
Bygherre: Magnoliabakken
Rådgiver: Arkitekt, Domus Arkitekter A/S
Entrepriseform: Totalentreprise
Aftaleform: Fagentreprise
Kunde: Kaj Ove Madsen A/S i Århus
Kontaktperson: Lars Kielsgaard
Periode: April – juni 2015
Entreprisesum: 0,3 mio. kr.
Areal i m²: 1300 m²

Hovedmængder:

  • 450 m² belægning i Europasten samt 50*50 cm fliser
  • 40 lbm corten jernkant
  • 2000 m² græsplæne
  • Bortkørsel af 400 ton jord
  • Plantning af 120 planter
  • Etablering af 150 lbm slotsgrussti
  • Etablering af 15 cykelparkeringer

Tinghøjvej, 2860 Søborg, Danmark

FLERE PROJEKTER

Share This