Nørrebro Park Skole

I forbindelse med en helhedsrenovering af Nørrebro Park Skole udførte MD Anlæg Sjælland ApS klimatilpasningen for hovedentreprenør ASON A/S.

Nørrebro Park Skole har gennemgået en omfattende helhedsrenovering herunder klimatilpasning.

MD Anlæg Sjælland ApS har etableret seks pumpebrønde fra 3-6 meters dybde rundt om hele skolen. Derudover stod MD Anlæg Sjælland ApS for ændringer af skolegården, så der blev bedre udendørsforhold for eleverne. Der blev blandt andet lagt ny gummibelægning samt specialstøbt en kantløsning til afgrænsning af et legeområde i gården.

MD Anlæg Sjælland ApS etablerede også kældertrapper i beton- og granitløsninger.

Skolen har været i drift under hele udførelsen, hvilket betød, at der blev taget særlige hensyn i forhold til koordinering og sikkerhedsforanstaltninger for forældre, elever og personale.

Under arbejdet med etablering af kloaksystemet stødte MD Anlæg Sjælland ApS på 88 kistebegravelser efter en kolera- og pestepidemi fra ca. 1700-tallet. Det betød at arkæologer måtte hjælpe med opgravning og efterfølgende foretage genbegravelse.

Klimatilpasningen af Nørrebro Park Skole var MD Anlæg Sjælland ApS´ første opgave for ASON A/S. Efterfølgende er der indgået kontrakt om udførelse af flere projekter.

Byggefakta:

Sag: 1246
Bygherre: Københavns Ejendomme
Rådgiver: Arkitekt PLH Arkitekter
Rådgivende ingeniør: Lyngkilde A/S
Byggeleder: Cubic Group
Entrepriseform: Hovedentreprise
Aftaleform: Fagentreprise på jord, kloak, beton, landskab
Kunde: ASON A/S
Kontaktperson: Jørn Pilgaard
Periode: Sommer 2015 til forår 2016
Entreprisesum: 6.000.000
Areal i m²: 4300 m²

Hovedmængder:

  • Omlægning af 180 m² skolegård
  • Etablering af 180 lbm omfangsdræn i op til 5 meters dybde
  • Etablering af 5 stk. ø1200mm betonpumpebrønd
  • Etablering af 120 punktreparationer på eksisterende kloaksystem
  • Rengravning af forurenet jord og bortkørsel, 2000 m³
  • Nyetablering af 300 lbm kloakledning fra 110 til 250 mm
  • Facadeisolering af 750 m² kældervæg, polystyren og mineraluld
  • Etablering af 2 nye kældertrapper med granitelementer som trinflade og smedejernsgelænder

Jagtvej 34, 2200 København N

FLERE PROJEKTER

Share This