St. Magleby Skole

I forbindelse med udbygningen af St. Magleby Skole har MD Anlæg Sjælland ApS udført landskabsentreprisen for Elindco Byggefirma A/S.

St. Magleby Skole skulle udvides fra to til tre spor, hvilket krævede en udbygning af de eksisterende bygninger samt opbygning af nye udenomsarealer.

MD Anlæg Sjælland ApS har etableret en ny skolegård med blandt andet atriumgård for skolens større børn samt cykelparkering. Arbejdet omfattede også etablering af nye kanter med kantafgrænsning i betonelementer i en minimalistisk stil samt etablering af trapper af beton, granit og stål.

Efter byggeriets afslutning reetablerede MD Anlæg Sjælland ApS fodboldbanen, der havde været brugt som byggeplads.

Skolen har været i drift under hele udførelsen, hvilket betød, at der blev taget særlige hensyn til koordinering og sikkerhedsforanstaltninger i forhold til forældre, elever og personale.

Byggefakta

Sag: 1044
Bygherre: Dragør Kommune
Rådgiver: Sweco Architects A/S – Moe A/S
Entrepriseform: Totalentreprise
Aftaleform: Fagentreprise (anlægsgartner)
Kunde: Elindco Byggefirma A/S
Kontaktperson: Birger Nysted
Periode: 2014-2015
Entreprisesum: 2,0 mio. kr.
Areal i m²: 3.300 m²

Hovedmængder:

  • Etablering af 120 stk. cykelparkeringer med overdækninger
  • Etablering af 1700 m² ny asfalt
  • Etablering af stor trappe i Albertslundelementer 75*40*30, i alt 90 stk.
  • Etablering af ophedet græsplæne i Albertslundelementer 75*40*30 i 200 m²
  • Etablering af in situ-støbt mur 35 lbm
  • Etablering af 450 m² pryd græsplæne
  • Etablering af 700 m² fodboldbane
  • Etablering af 3 ramper ind til klasselokalerne, med rampe og trappe i hver, med corten jernkanter
  • Etablering af 120 lbm sokkelaffugter langs facade
  • Etablering af 12 stk. speciallavede risteløsninger ved indgang

Kirkevej 8, 2791 Dragør

FLERE PROJEKTER

Share This