Sundpark Børnehave og Vuggestue

MD Anlæg Sjælland ApS var som fagentreprenør på jord-, kloak-, beton- og landskabsentreprisen med til at skabe de nye faciliteter i Sundpark Børnehave & Vuggestue.

Den integrerede institution Sundpark skulle udbygges med 4 børnehave-grupper til i alt 88 børn. Projektet omfattede en ny tilbygning på 755 etagem² svarende til ca. 400 m² støbt fundament samt en ombygning af den eksisterende bygning på 90 m². Derudover blev en ny liggehal på 32 m² etableret samt ombygning og tilbygning af skure. Den daværende legeplads blev ændret og udvidet med en helt ny legeplads ved den kommende tilbygning.

Den nye tilbygning er i 2 etager og er bygget sammen med den eksisterende

1-etagesbygning, så der opnås bedst mulig sammenhæng. Tilbygningen rummer nye grupperum, der kan opdeles i et større rum samt et stillerum på i alt 45 m² med dertilhørende puslerum og depotrum iht. BUF’s funktionspro- gram. Derudover blev der etableret tørrerum, rengørings- og vaskerum, lederkontor, 2 samtalerum og personalerum samt personaletoilet. Tilbygningen fik også et opvarmet udetoilet; kun med adgang udefra.

Det daværende køkken blev ombygget og udvidet til et helt nyt produktions-køkken på 74 m². Der etableredes et pædagogisk køkken med en åbning og arbejdsbord mellem køkken og eksisterende fællesrum. Det daværende vindfang blev ombygget til tørrerum.

Daginstitutionen var i brug under projektets udførelse. Derfor blev arbejdet indledt med landsskabsentreprisen og kvalitetsløftet af legepladsen, således at denne kunne benyttes, mens byggeriet blev færdiggjort.

Sundpark Børnehave & Vuggestue er MD Anlæg Sjællands andet projekt for Juul & Nielsen inden for 12 mdr.

Byggefakta

Sag: 1308
Bygherre: Københavns Kommune
Totalrådgiver: Rubow Arkitekter  A/S
Ingeniør: Dominia, Rådgivende ingeniører A/S
Arkitekt, Landskab: Opland Landskabsarkitekter ApS
Entrepriseform: Hovedentreprise
Aftaleform: Fagentrepriser – jord, kloak, beton, landskab
Kunde: Juul & Nielsen A/S
Kontaktperson: Jesper Schütt Nielsen
Periode: September 2016 – december 2017
Entreprisesum: DKK 4.000.000
Areal i m²: 4200 m²

Hovedmængder:

 • Bortkørsel af ca. 3000 ton jord fra klasse 0 til klasse 4
 • Til- og påfyldning af 1500 ton
 • Etablering af nyt regn- og spildevandssystem
 • Etablering af opmagasineringstanke, 15 og 17 m³
 • Etablering af armeret bjælke
 • Fundament, punktfundamenter og elevatorgruppe
 • Ramning af minipæle
 • Etablering af terrændæk
 • Etablering af bærelag
 • Etablering af terræninventar, a. plateau, legehus, klatretorv, rutsjebane og gynger
 • Etablering af befæstelser, beplantning samt vedligeholdelse

Strandlodsvej 73, 2300 København S

FLERE PROJEKTER

Share This