Sundpark Børnehave og Vuggestue

MD Anlæg Sjælland ApS skal som fagentreprenør på jord-, kloak-, beton- og landskabsentreprisen
være med til at skabe de nye faciliteter i Sundpark Børnehave & Vuggestue. Den integrerede institution Sundpark skal udbygges med 4 børnehavegrupper til i alt 88 børn.

Projektet omfatter en ny tilbygning på 755 etagem² svarende til ca. 400 m² støbt fundament samt en ombygning af den eksisterende bygning på 90 m². Derudover etableres en ny liggehal på 32m² samt ombygning og tilbygning af skure. Den nuværende legeplads ændres og udvides med en helt ny legeplads ved den kommende tilbygning.

Den nye tilbygning er i 2 etager og bygges sammen med den eksisterende 1-etagesbygning, så der opnås bedst mulig sammenhæng.

Tilbygningen skal rumme nye grupperum, der kan opdeles i et større rum samt et stillerum på i alt 45 m² med dertilhørende puslerum og depotrum iht. BUF’s funktionsprogram. Derudover etableres der tørrerum, rengørings- og vaskerum, lederkontor, 2 samtalerum og personalerum samt personaletoilet. Tilbygningen får også et opvarmet udetoilet; kun med adgang udefra.

Det nuværende køkken ombygges og udvides til et helt nyt produktionskøkken på 74 m². Der etableres et pædagogisk køkken med en åbning og arbejdsbord mellem køkken og eksisterende fællesrum. Nuværende vindfang ombygges til fremtidigt tørrerum.

Daginstitutionen er i brug under projektets udførelse. Derfor er arbejdet indledt med landsskabsentreprisen og kvalitetsløftet af legepladsen, så denne kan benyttes, imens byggeriet færdiggøres.

Sundpark Børnehave & Vuggestue er MD Anlæg Sjællands 2. projekt for Juul & Nielsen inden for 12 mdr.

Byggefakta

Sag: 1308
Bygherre: Københavns Kommune
Totalrådgiver: Rubow Arkitekter A/S
Ingeniør: Dominia, Rådgivende ingeniører A/S
Arkitekt, Landskab: Opland Landskabsarkitekter ApS
Entrepriseform: Hovedentreprise
Aftaleform: Fagentrepriser – jord, kloak, beton, landskab
Kunde: Juul & Nielsen A/S
Kontaktperson: Jesper Schütt Nielsen
Periode: September 2016 – december 2017
Entreprisesum: DKK 4.000.000
Areal i m²: 4200m²

Hovedmængder:

Jord
 • Bortkørsel af ca. 3000 ton jord fra klasse 0 til klasse 4
 • Til- og påfyldning af 1500 ton
Kloak
 • Etablering af nyt regn- og spildevandssystem
 • Etablering af opmagasineringstanke, hhv. 15 og 17 m³
Beton
 • Etablering af armeret bjælke
 • Fundament, punktfundamenter og elevatorgruppe
 • Ramning af minipæle
 • Etablering af terrændæk
Landskab
 • Etablering af bærelag
 • Etablering af terræninventar, bl.a. plateau, legehus, klatretorv, rutsjebane og gynger
 • Etablering af befæstelser, beplantning samt vedligeholdelse

Strandlodsvej 73, 2300 København S

FLERE PROJEKTER

Share This