Helsingør Kommune ønskede at bygge 14 nye boliger for psykisk udfordrede borgere og MD Anlæg Sjælland vandt råhusentreprisen i forbindelse med opførelsen heraf.

De nye bygninger skulle opføres som træbeklædte 1-etagers boliggrupper, der knyttede sig til en eksisterende bygning fra 1980erne – Teglhuset.

Byggeområdet afgrænses af vandløbet Knudemose mod nord og øst, samt lokalbanen mod vest. I forbindelse med byggeriet skulle MD Anlæg Sjælland også omlægge vandløbet, hvilket skulle udføres under hensyntagen til den fortsatte afledning af regnvand.

Vi stod for etablering af:

 • Omlægning af åløb til Ø800 mm betonrør
 • 1200 lbm. ramning af betonpæle ned til 15 meter
 • Etablering af 820 lbm. in situ støbt bjælkefundament
 • Etablering af 1500  terrændæk i huldækselementer
 • Etablering af 600 lbm. regn-/spildevandskloak samt 30 nye plastbrønde

Byggefakta

Sag: 1436
Bygherre: Helsingør Kommune
Totalrådgiver: JJW Arkitekter
Ingeniør: Danakon A/S
Arkitekt: JJW Arkitekter
Entrepriseform: Storentreprise
Aftaleform: Fagentreprise jord – pæle – kloak – beton
Kunde: NHH A/S
Kontaktperson: Patrick Ulrich Sommer
Periode: 2017-2018
Entreprisesum: 5.6 mio.
Areal i m²:
 1.100

Hovedmængder:

 • 120 lbm. ramning af betonpæle
 • 820 lbm. bjælkefundament
 • 1500  terrændæk i huldækselementer
 • 2000  jord håndteret internt på grund
 • 1000 ton jord klasse 1-4, bortkørt
 • 600 lbm. regn-/spildevandskloak fra Ø110 mm til Ø250 mm
 • 30 stk. brønde fra Ø250 mm i plast
 • Bundsikring af nye befæstelser

Erik Gudmands Vej 16C, 3140 Ålsgårde

FLERE PROJEKTER

Share This