MD Anlæg Sjælland ApS har vundet råhusentreprisen i forbindelse med opførelsen af 14 boliger til borgere med sindslidelser i Helsingør Kommune.

Helsingør Kommune ønsker at bygge 14 nye boliger for psykisk udfordrede borgere.
De nye bygninger skal opføres som en ét-etages boliggruppe, der knytter sig til en eksisterende bygning fra 1980erne – Teglhus.
MD Anlæg Sjælland ApS udfører jord- og kloakarbejdet samt funderingspæle og ramning.

Byggeområdet afgrænses af Knudemosevandløbet, som MD Anlæg Sjælland i forbindelse med byggeriet skal omlægge. Dette skal udføres under hensyntagen til den fortsatte afledning af regnvand.

Erik Gudmandsvej 16, 2000 Helsingør

FLERE PROJEKTER

Share This