Tipperup Allé

For privat bygherre udførte MD Anlæg Sjælland ApS fundaments- og kloakentreprisen under opførelsen af en murstensvilla i moderne funkisstil.

MD Anlæg Sjælland ApS foretog udgravningen, støbte fundamentet og sørgede for kloakeringen. Der blev blandt andet støbt terrændæk i to niveauer til nedsænket stue.

MD Anlæg Sjælland ApS sikrede nedsivning af regnvand på grunden i faskiner.

Entreprisen udførtes på 4 uger fra opstart til der var klargjort til opmuring.

Byggefakta

Sag: 1322
Bygherre: Martin Friimodt
Rådgiver: LeanDesign ApS
Entrepriseform: Selvbyg
Aftaleform: Fagentreprise (fundament – kloak)
Kunde: Martin Friimodt
Periode: 2016
Entreprisesum: 0,4 mio. kr.
Areal i m²: 1.100 m²

Hovedmængder:

  • Etablering af 250 m² fundament
  • Etablering af 70lbm kloak
  • Nedsivning af regnvand

Tibberup Allé 19, 3060 Espergærde

FLERE PROJEKTER

Share This