Projektet omfattede fornyelse af rammerne omkring skolen ved at skabe en mere åben, indbydende og udadvendt skole med nye attraktive og veldisponerede udearealer med fleksible rum samt etablere niveaufri adgang.

Kofoed Skole

Om projektet

Kofoeds Skole er beliggende i et stærk trafikeret område, og bygningen var i brug under udførelse af arbejder. Dette stillede store krav til koordinering med skolens brugere og adgangsveje til området.
Arbejdet omfattede rydnings-/jordarbejder, ledninger i terræn, belægninger og gartnerarbejder herunder:
Etablering af nye opholdsområder i kantzonen
Opholdsmøbler i gården
Nye belægninger udført i Bellahøjfliser med kostede overflader
Etablering af afvanding
Etablering af cykelparkering
I entreprisen indgik leverance af specialfremstillede træmøbler med siddeplinte og plantekummer til gårdmiljøet. Samt en specialudformet sokkelrist til skolens nye identitetsskabende indgangsparti.

Bygherre:

Kofoeds Skole

Rådgiver:

Lilholm & Partnere

Entrepriseform:

Hovedentreprise

Projektsum:

DKK 2.500.000

Periode:

2017 – Marts 2018

Areal i m²:

1.500 m²

Klik på printeren nedenfor, og download PDF og/eller udskriv referencekort