MDAS har stået for opførsel af ny gangbro på Kokkedal Skole,
som bliver ny brand- og adgangsvej mellem Kokkedal Skole Vest og Kokkedal Skole Øst.

Kokkedal Skole

Om projektet

MDAS har stået for opførsel af ny gangbro på Kokkedal Skole, som bliver ny brand- og adgangsvej mellem Kokkedal Skole Vest og Kokkedal Skole Øst.
Den nye gangbro vil gøre det nemt for elever at komme frem og tilbage fra skolens næste bygning og til den nyopførte Gymnastikkens hus.
MDAS udfører opgaven fagentreprise for Skou Gruppen som hovedentreprenør. Efter aftalens indgåelse, blev der lavet tillægsaftaler, hvor MDAS stod for slut projektering af broen med 33 meters spændvidde udført i stål.
Byggeriet af passagen med den nye gangbro skal skabe bedre trafiksikkerhed i området. Projektet tog omkring tre måneder, og brokonstruktionen blev udført i stål på betonfundamenter. Den nye gangbro forbinder Kokkedal Skole Øst og Vest over en tværgående offentlige gang- og cykelsti.
Desuden betyder gangbroen også bedre adgang for de mange elever, der går på specialskolen Ullerødskolen, som er en integreret del af Kokkedal Skole Vest.
I dag bliver en del elever kørt til skolen i minibusser, og det skaber noget trafikkaos foran hovedindgangen. Når den nye haltilbygning står færdig, vil pladsen foran skolens hovedindgang blive endnu mere trang.

Bygherre:

Kokkedal Kommune

Rådgiver:

Dall & Lindhardtsen A/S

Entrepriseform:

Hovedentreprise

Projektsum:

DKK 1.200.000

Periode:

Marts 2020 – Nov. 2021

Areal i m²:

600 m2

Klik på printeren nedenfor, og download PDF og/eller udskriv referencekort