For Jakon A/S skal MDAS, i forbindelse med en ombygning, renovering og kapacitetsudvidelse af Grøndalsvængets Skole, være fagentreprenør på landskabsentreprisen.

Grøndalsvængets Skole

Om projektet

Landskabsentreprisen omfatter en gennemgribende opgradering af ca. 10.000 m² udearealer.
MDAS skal blandt andet etablere fodboldbane, beach volly bane, trapper, støttemurer, og forskellige belægninger f.eks. asfalt, gummibelægninger, chaussésten og brosten.
Derudover skal MDAS lave ny cykelparkering samt stå for beplantning med træer, buske, busketter og hæk.
Landskabsentreprisen indeholder også etablering af forskellige legepladsområder med terræninventar, et parkouranlæg, trampoliner mv.
Endelig skal MDAS anlægge en taghave med terrasseområde med bl.a. bænke, plantekasser og konsolsystem.
Skolen er i drift under hele byggeperioden.

Bygherre:

Byggeri København (ByK) – Kultur og fritidsforvaltningen

Rådgiver:

Lemming & Eriksson A/S

Entrepriseform:

Hovedentreprise

Projektsum:

DKK 7.000.000

Periode:

Marts 2016 – august 2018

Areal i m²:

10.000 m²

Klik på printeren nedenfor, og download PDF og/eller udskriv referencekort