I forbindelse med, at Heimstaden skulle have renoveret deres ejendomme lige ud til Sortedams Dossering, har MDAS udført hovedentreprisen.

Sortedams Dossering

Om projektet

I forbindelse med, at Heimstaden skulle have renoveret deres ejendomme lige ud til Sortedams Dossering, har MDAS udført hovedentreprisen. Dette indebar etablering af nye
kloakker og omfangsdræn på bygningen, samt renovering af kælderen. Arbejdet har været inklusiv entreprenørprojektering af spunsvægge, samt afstivning af bygningen før etableringen af omfangsdræn, som har været udført i samarbejde med Artico Ingeniører og RG Geoteknik. Omfangsdrænet i indergården er udført gennem den gamle passage med et krav om maks. 1000 kilo, hvilket betyder, at alt er hejst over bygningen og kørt gennem med transportbånd.
Etableringen af indersiden af spuns, blev udført med en 15 tons gravemaskine, som er hejst over den 5 etagers høje bygning.
Efter den omfattende etablering af nye omfangsdræn og facadeisolering af kælderen, har MDAS stået for udførsel og etablering af ny atriumgård, samt renovering og nyetablering
af belægninger på bygningens facader. Dertil bestod opgaven af at etablere nye granitbelægninger samt ny granittrappe til fortovets café, som har direkte udkig til Sortedams Dossering.

Bygherre:

Heimstaden

Rådgiver:

Topdahl

Entrepriseform:

Hovedentreprise

Projektsum:

DKK 6.000.000

Periode:

Marts 2021 – Sept. 2021

Areal i m²:

800m2

Klik på printeren nedenfor, og download PDF og/eller udskriv referencekort