I forbindelse med opførelsen af 41 nye boliger i det sociale, bæredygtige boligbyggeri Venligbolig Plus på Frederiksberg, har MDAS udført jord, kloak og beton i fagentreprise.

Venligbolig Plus

Om projektet

I forbindelse med opførelsen af 41 nye boliger i det sociale, bæredygtige boligbyggeri Venligbolig Plus på Frederiksberg, har MDAS udført jord, kloak og beton i fagentreprise, hvor vi, inde på Frederiksberg Kirkegård, har været med til at fjerne begravelsespladser fra 1800-tallet.
Venligbolig Plus er et ungdomsbolig-/integrationskoncept på Frederiksberg, som bygger på, at Venligboligen indrettes som en delebolig for to personer - to studerende eller to flygtninge. Hver af de studerende kobles så sammen i en form for mentorordning med en flygtning i bebyggelsen og på denne måde indgår social ansvarlighed og integration
som en del af bo konceptet. I det daglige arbejde på Frederiksberg Kirkegård, har
vi skullet vise stor omsorg for brugere og eksisterende omgivelser, hvor vi, i en byggeperiode på 5 måneder, har bortkørt og fået leveret mere end 5000 ton materialer, der er bygget ind.
MDAS har bl.a. udført:
• Etablering af fundamenter bygget på sandpude
• Etablering af kloakanlæg
• Etablering af forsyningsledning
• Etablering af sokkeludluftning

Bygherre:

Frederiksberg Forenede Boligselskaber v/KAB

Rådgiver:

Ølgaard Rådgivende Ingeniører

Entrepriseform:

Totalentreprise

Projektsum:

DKK 2.900.000

Periode:

Aug. 2018 – Okt. 2019

Areal i m²:

1.972 m²

Klik på printeren nedenfor, og download PDF og/eller udskriv referencekort